Vitocal 350-A - særligt velegnet til modernisering

Vitocal 350-A luft/vand-varmepumpe med nominel varmeydelse fra 10,6 til 18,5 kW er særdeles egnet til modernisering. Med den Viessmann-udviklede dampmellemindsprøjtning i kompressionsprocessen (EVI-cyklus) opnåes fremløbstemperaturer på op til 65 °C – selv ved vinterlige udeluftstemperaturer. Den nye luft/vand-varmepumpe kan derfor også med fordel anvendes i ældre varmeanlæg med radiatorer.

Reguleringen (WPR 300) til Vitocal 350-A har en integreret kaskadefunktion. På den måde kan der i bygninger med højt varmebehov anvendes op til fi re luft/vand-varmepumper i en kaskade. Dermed er det muligt med akkumulerede varmeydelser op til 74 kW.
Luft/vand-varmepumpe med særlig høj effektivitet
En elektronisk ekspansionsventil og RCDsystemet sørger ved Vitocal 350-A også for en særlig høj effektivitet hele året. Vitocal 350-A et for luft/vand-varmepumper højt ydelsestal på 3,5 (iht. DIN EN 14511 ved luft 2 °C/vand 35 °C), som giver sig udslag i høje årseffektfaktorer og meget lave driftsomkostninger.

Pladsbesparende montage som følge af udendørs opstilling
Vitocal 350-A kan efter ønske installeres i eller uden for huset. Varmepumpens tre-trins radialventilator arbejder meget støjsvagt. I forbindelse med den strømningsteknisk optimerede luftføring og det lydisolerede kabinet er Vitocal 350-A meget lydsvag. Desuden reducerer den trinregulerede ventilatorregulering omdrejningstallene og dermed støjemissionerne yderligere under natdrift.

Høj brugsvandskomfort
De høje fremløbstemperaturer gør det muligt med en vandtemperatur på op til 55 °C i varmtvandsbeholderen afhængigt af anlægsudførelsen. På den måde giver Vitocal 350-A en særlig høj brugsvandskomfort. Den høje fremløbstemperatur på 65 °C når Vitocal 350-A selv ved udetemperaturer på minus 10 °C.

RCD garanterer en effektiv drift
RCD-system betyder Refrigerant Cycle Diagnostic System. Det står for den permanente overvågning af kølekredsen i Vitocal 350-A. Dermed sørger systemet for den højeste effektivitet på hvert driftsniveau i forbindelse med den elektroniske ekspansionsventil (EEV). Ud over dette gemmes vigtige driftsparametre, som om nødvendigt indgår i diagnosen, optimeringen, energistatussen og i beregningen af årseffektfaktoren (JAZ).
Vitocal 350-A
1 Indsugningsside
2 Afblæsningssider
3 Fordamper
4 Radial-ventilator
5 Hermetisk Compliant Scroll-kompressor
Profitér af disse fordele:
 
  • Luft/vand-varmepumpe, monovalent med en varmeydelse fra 10,6 til 18,5 kW til opvarmning og brugsvandsopvarmning. 
  • Meget velegnet til modernisering (også til eksisterende radiatoropvarmning) på grund af 65 °C fremløbstemperatur, også ved vinterlige udetemperaturer. 
  • Brugsvandstemperatur op til 55 °C afhængigt af anlægsudførelsen. 
  • Lave driftsomkostninger grundet høj COP-værdi (COP = Coefficient of Performance) på op til 3,5 iht. EN 14511 (luft 2 °C/vand 35 °C) 
  • Høj effektivitet på hvert driftsniveau hele året og derigennem lave forbrugsudgifter på grund af det innovative RCD-system (Refrigerant Cycle Diagnostic System) i forbindelse med den elektroniske biflow-ekspansionsventil (EEV). 
  • Lav driftsstøj grundet radialventilator, den optimale støjreducerende konstruktion og natfunktion med sænket ventilatoromdrejningstal 
  • Ny varmepumperegulering med fjernstyringsteknik og -overvågning muliggør tilslutning til Vitocom 100/200/300 samt kaskadefunktion for op til fire varmepumper. 
  • Uden- og indendørs opstilling med dertil tilpasset tilbehør. 
  • Praktisk, når der skal ansøges om støttemidler: Med integreret energiopgørelse.

Display til reguleringen Vitotronic 200
 
* Forudsætning og produktoversigt
Send forespørgsel vedr. produkt: Vitocal 350-a

​Firmainformation

Byens VVS & Blik ApS

CVR: 24228533

Adresseinformation

Klokkestøbervej 15

5230 Odense M

Kontaktinformation