Vitocal 300-G - høj ydelse og støjsvag drift

Varmepumpen Vitocal 300-G bruger den regenerative varme fra jorden eller grundvandet. Til store varmebehov fås en to-trins version.
 
Vitocal 300-G udvinder som et-trins brine/ vand-varmepumpe varmen af jorden. Til dette bores der en jordsonde, eller der føres en jordkollektor på grunden. I begge tilfælde dækker varmepumpen også på kolde dage hele energiforbruget uden problemer.

Som alternativ hertil er også udnyttelsen af varmen i grundvandet mulig, afhængigt af husets beliggenhed. På den måde konfigureres Vitocal 300-G ganske enkelt til driften som vand/vand-varmepumpe. Dens anvendelse egner sig både til nybyggeri og modernisering i et en- og flerfamiliehus.
Høj ydelse og støjsvag drift
Varmepumpen Vitocal 300-G's effektive Compliant Scroll-kompressor overbeviser med høj driftssikkerhed, pålidelighed og særlig støjsvag drift. Det skyldes i høj grad den dobbelte lyddæmper med en vibrationsdæmpning mod mekanisk vibration og en kabinetdæmpning mod luftbåret støj. Samtidigt garanterer kompressoren højeste arbejdstal (COP til 4,9) og fremløbstemperaturer op til 60 °C.

Refrigerant Cycle Diagnostic System (RCD) overvåger med Vitocal 300-G permanent kølekredsen og sørger i forbindelse med den elektroniske ekspansionsventil for højeste effektivitet på hvert driftsniveau og dermed for høje årseffektfaktorer.

Modulær løsning også til højere varmebehov
Som et-trins brine/vand-varmepumpe fås Vitocal 300-G i ydelsesstørrelserne 5,9 til 17 kW og vand/vand-udførelsen i størrelserne 7,9 til 23 kW. Til bygninger med et meget højt varmebehov er den to-trins Vitocal 300‑G med master/slave-princippet den rigtige løsning. Den kan ligeledes konfigureres til varmekilderne jord eller grundvand. Den to-trins brine/vand-varmepumpe har en varmeydelse på 11,8 til 34 kW og en vand/vand-udførelse på 15,8 til 46 kW. Dertil forbindes to varmepumper med hinanden. Det sørger for den ønskede høje varmeydelse og forhøjer det samlede anlægs driftssikkerhed. Modulopbygningen med separate kompressorkredse sørger desuden for en særlig høj effektivitet i dellastområdet og muliggør den samtidige drift af opvarmning og brugsvandsopvarmning.
 
Med fem ydelsestrin som master- eller slave-udførelse kan et utal af kombinationer virkeliggøres og tilpasses det påkrævede varmebehov. Denne høje variabilitet og behovsorienterede dimensionering optimerer funktionstiderne og sørger for en økonomisk drift. Mastermodulet overtager reguleringen af slavemodulet. Herudover kan det samlede system udstyres med lavenergi jævnstrømspumper (energiklasse A).
1 Varmepumperegulering Vitotronic 200
2 Kondensator
3 Fordamper med stor overflade til effektiv varmeveksling
4 Lavenergi-pumpe
5 Hermetisk Compliant Scroll-kompressor
Profitér af disse fordele:
 
 • Maks. effektivitet til nybyggeri og modernisering i en- og flerfamiliehuset:
  • brine/vand-varmepumpe
   et-trins varmeydelse: 5,9 til 17 kW, to-trins: 11,8 til 34 kW
  • Vand/vand-varmepumpe
   et-trins varmeydelser: 7,9 til 23 kW, to-trins: 15,8 til 46 kW
 • Lave driftsomkostninger på grund af høje ydelsestal: COP-værdi iht. EN 14511 til 4,9 (brine 0 °C/vand 35 °C) (COP = Coefficient of Performance) og integrerede lavenergipumper (ved Vitocal 300-G, type BWC og WWC).
 • Maks. fremløbstemperatur på 60 °C.
 • Høj effektivitet på hvert driftsniveau hele året pga. innovativt RCD-system med elektronisk ekspansionsventil.
 • Ekstrem støjsvag drift < 42 dB(A) via den lydoptimerede konstruktion.
 • Regulering Vitotronic 200 med energistatus.
 • Master/Slave-løsninger til meget høj variabilitet, f.eks. kombinationen af Vitocal 300-G og 350-G.
Send forespørgsel vedr. produkt: Vitocal 300-G

​Firmainformation

Byens VVS & Blik ApS

CVR: 24228533

Adresseinformation

Klokkestøbervej 15

5230 Odense M

Kontaktinformation