Vitocal 222-S/242-S - opvarmning med naturvarme

Kompakte split luft/vand-varmepumper til nybyggeri og modernisering med integreret varmtvandsbeholder for høj brugsvandskomfort.

Split-varmepumper udmærker sig ved adskillelsen mellem en lydsvag indvendig og en luftførende udvendig del. Ved denne konstruktion undgås omfattende væggennembrydninger og etablering af luftkanaler. Udelukkende som opvarmnings-system eller som anlæg til opvarmning og køling er split-varmepumper særdeles velegnet til nybyggeri og modernisering.
 

Med Vitocal 242-S præsenterer Viessmann en split-varmepumpe med integreret solvarmefunktion til brugsvandsopvarmning og en beholdervolumen på 220 liter. Ved Vitocal 222-S (uden solvarmefunktion) er varmtvandsbeholderen på 170 liter.

Pga. en høj andel af formonterede komponenter er de kompakte varmecentraler enkle at installere, og det reducerer omkostningerne i forbindelse med monteringen.
Kompakte indvendige enheder
Med deres tidløse design og en bredde på kun 60 centimeter kan de indvendige enheder opstilles i nærheden af beboede rum (f.eks. i bryggerset). De indeholder hydraulik, varmeveksler (kondensator), varmtvandsbeholder, varmekredspumpe, gennemstrømningsvarmer, 3-vejs-ventil samt reguleringen Vitotronic 200.

Menustyret varmepumperegulering
Vitotronic 200 har en logisk og letforståelig opbygning. Det store display er oplyst, har en god kontrast og er let at aflæse. Den grafiske brugeroverflade viser også varme- og kølekarakteristikker. Reguleringen er desuden forberedt til udnyttelse af strøm produceret på eget fotovoltaikanlæg, samt betjening af ventilationssystemet Vitovent 300-F.

Ved tilslutning af et solvarmeanlæg til Vitocal 242-S vises desuden solvarmeudbyttet.

Effektiv og økonomisk
Split-varmepumper arbejder særligt økonomisk ved dellast. Da inverterteknikken tilpasser kompressorydelsen præcist til varmebehovet via den modulerende driftsform, opnås der en høj effektivitet på hvert driftsniveau.

Omfattende service fra Viessmann
Da den udvendige og indvendige enhed på opstillingsstedet forbindes til et lukket kølekredsløb med kølemiddelledninger, foreskriver lovgivningen at installationen foretages af fagfolk. Idrifttagningen af anlægget kan også udføres af den tekniske service fra Viessmann.
 
 
Vitocal 242-S
Indvendig enhed
Vitocal 222-S
Indvendig enhed
1 Ladelanse
2 Emaljeret varmtvandsbeholder
3 Varmepumperegulering Vitotronic 200
4 Integreret solvarmeveksler
5 Beholdervarmeveksler
6 Zoneventil opvarmning/varmt brugsvand
7 Lavenergipumpe (energiklasse A)
8 Kondensator
Vitocal 242-S/222-S
Udvendig enhed
 
1 Fordamper
2 Ventilator
3 Kompressor
Profitér af disse fordele:
 
 • Split-luft/vand-varmepumpe med varmeydelser fra 3 til 9 kW (luft 2 °C/ vand 35 °C ved nominelt driftsniveau) til en fordelagtig pris. 
 • Inverter-kompressoren muliggør en optimal tilpasning af ydelsen til varme- og kølebehovet. 
 • Lave driftsomkostninger på grund af høj COP-værdi (COP = Coeffi cient of Performance) iht. EN 14511: indtil 5,1 (luft 7 °C/vand 35 °C). og indtil 3,8 (luft 2 °C/vand 35 °C). 
 • Maks. fremløbstemperatur: indtil 55 °C ved minus 15 °C udetemperatur (med reduceret ydelse). 
 • Høj brugsvandskomfort med integreret varmtvandsbeholder på 220 liter ved Vitocal 242-S (ved Vitocal 222-S på 170 liter). 
 • Solvarmetilslutning til brugsvandsopvarmning ved Vitocal 242-S. 
 • Praktisk takket være reversibel udførelse til opvarmning og køling. 
 • Høj effektivitet ved dellast ved hjælp af ydelsesreguleret kompressor. 
 • Lave lydniveauer for den udvendige enhed ved dellast ved hjælp af den omdrejningsregulerede ventilator og kompressor. 
 • Det er ikke nødvendigt med frostsikring pga. kølemiddelledningerne. 
 • Betjeningsvenlig Vitotronic 200-regulering med klartekst- og grafikvisning. 
 • Lave investeringsomkostninger. 
 • Enkel og økonomisk montage uden store væggennembrydninger. 
 • Optimeret udnyttelse af egenproduceret strøm fra fotovoltaikanlæg. 
 • Mulighed for idrifttagning af den tekniske service fra Viessmann. 
 • Mulighed for tilslutning og betjening af ventilationssystemet Vitovent 300-F.

Display til reguleringen Vitotronic 200
 
* Forudsætning og produktoversigt
Send forespørgsel vedr. produkt: Vitocal 222-s 242-s

​Firmainformation

Byens VVS & Blik ApS

CVR: 24228533

Adresseinformation

Klokkestøbervej 15

5230 Odense M

Kontaktinformation