Vitodens 222-W, effektiv og økonomisk løsning til små og store varmebehov

Kompakt og komfortabel
Den væghængte kondenserende gaskedel Vitodens Vitodens 222-W er ideel til enfamiliehuset. Den kan uden problemer monteres væghængt i en niche i badeværelset eller i et bryggers. Der er også plads til den over bordpladen, vaskemaskinen eller tørretumbleren.

Når det handler om økonomi og lang levetid i et varmeanlæg, kan der som materiale kun anvendes rustfrit stål.

Derfor er Vitodens 222-W udstyret med Inox-radial-varmeveksleren af rustfrit stål, som giver den nødvendige driftspålidelighed og garanterer en høj udnyttelse af brændværdien på lang sigt.
Virkningsgrad op til 98 procent (Hø)
Vitodens 222-W forbruger mindre energi, da den også udnytter varmen i røggassen. Resultatet: en virkningsgrad på op til 98 procent (Hø). Det sænker varmeudgifterne og er miljøvenligt.

Robust brænder med lang levetid
MatriX-cylinderbrænder, produceret af Viessmann, udmærker sig med en høj levetid på grund af MatriX-vævet af rustfrit stål. Den integrerede forbrændingsregulering Lambda Pro Control tilpasser automatisk forbrændingen ved skiftende gastyper. Det sørger for den samme høje energieffektivitet og giver fremtidssikkerhed.
Ekstrem vedligeholdelses- og servicevenlig
Selv ved vedligeholdelse og service sparer den kondenserende gaskedel tid. Alle komponenter er tilgængelige forfra, det er ikke nødvendigt med serviceafstand i siden. Alle anlægskomponenter som f.eks. ekspansionsbeholder til kedelvand, pumper og sikkerhedsarmaturer er nemlig allerede færdigmonterede fra fabrikken.

Den kondenserende gaskedel Vitodens 222-W har en indbygget ladebeholder i rustfrit stål med 46 liter vandindhold. Denne mængde kan sammenlignes med en separat opstillet 150 liters varmtvandsbeholder under aftapningen af varmt brugsvand.

I ladebeholderen løber det i brugsvandsveksleren til den ønskede temperatur opvarmede vand kontinuerligt til og står ved yderlig tapning straks til rådighed. Temperaturfølere sørger for, at den forindstillede temperatur nåes og holdes. Ved Vitodens 222-W kobler MatriX-cylinderbrænderen automatisk til ved behov og sørger for den ønskede vandtemperatur.

Især i forbindelse med fyldning af et badekar eller under et længere brusebad anvendes dette princip.
1 Inox-radial-varmeveksler
2 MatriX-cylinderbrænder
3 Vitotronic-regulering
4 Ekspansionsbeholder
5 Beholder af rustfrit stål
Profitér af disse fordele:
 
 • Normnyttegrad op til 98 % (Hs)/109 % (Hi).  
 • Lang levetid og eff ektiv takket være Inox-radial-varmeveksler.  
 • Modulerende MatriX-cylinderbrænder med høj levetid på grund af MatriX-væv af rustfrit stål – uimodtagelig ved høj temperaturbelastning.  
 • Betjeningsvenlig Vitotronic-regulering med klartekst- og grafikvisning.  
 • Reguleringens betjeningsdel kan også monteres på en vægsokkel.  
 • Med strømbesparende lavenergipumpe (svarende til energiklasse A).  
 • Forbrændingsregulering Lambda Pro Control til alle gastyper.  
 • Lydsvag drift på grund af lavt blæseromdrejningstal.
Fordelen ved Vitodens 222-W
 
 • Særligt pladsbesparende kondenserende kompaktkombikedel med integreret beholder af rustfrit stål.  
 • Høj brugsvandskomfort, som omgående er til rådighed.  
 • Høj konstantydelse af varmt brugsvand på grund af beholderladesystem.  
 • Alle anlægskomponenter som beholder, ekspansionsbeholder (på opvarmningssiden), pumper og sikkerhedsarmaturer er færdig monterede.
Fordelen ved kombikedlen
 
 • Høj brugsvandskomfort på grund af standby funktion.  
Fordelen ved gaskedlen
 • Pladsbesparende løsning til en fordelagtig pris til et højt varmebehov (op til 100 kW).  
 • Kaskadestyring med op til fire kedler på op til 400 kW.
10 års garanti på utæthed som følge af korrosion på Inox-radialvarmeveksleren af rustfrit stål fra leveringsdato august 2012.

Forudsætninger:
Indgåelse af en servicekontrakt og dokumentation for den 2. årlige vedligeholdelse.

Gas-, vand- og forbrændingsluftbeskaffenhed i overensstemmelse med Viessmanns forskrifter.
* Forudsætninger og produktoversigt
 

Send forespørgsel vedr. produkt: Vitodens 222-w

​Firmainformation

Byens VVS & Blik ApS

CVR: 24228533

Adresseinformation

Klokkestøbervej 15

5230 Odense M

Kontaktinformation